Ułatwienia dostępu

Skip to main content
uwaga

Informacja o zmianie opłat.

28 marca, 2022

Zgodnie z Uchwałą  Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 lutego 2022 r w sprawie zmiany uchwały nr 223/13 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Jędrzychowicach informujemy, iż

 § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3.Ustala się za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 0,07% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r.poz.2207), zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”

Uchwała wchodzi w życie od 17 marca 2022 r.

motyle
Krasnoludek