Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Cele i zadania Rady Rodziców

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających do żłobka oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności żłobka.

Szczególnym celem Rady jest działanie na rzecz utrzymania opiekuńczej funkcji żłobka,
zadaniami Rady są w szczególności:

– pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań żłobka,

– gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności żłobka, a także ustalenie optymalnych zasad użytkowania tych funduszy.

Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący- p. A. Krzan

Zastępca przewodniczącego- p. K. Sałęga- Stachowicz

Skarbnik- p. K.Piwnicka- Wdowikowska

Decyzją Rady Rodziców w roku 2023/2024 została ustalona składka na Komitet Rodzicielski w wysokości 50,00 zł. Wpłata jest dobrowolna.

Nr konta Rady Rodziców:

86 1160 2202 0000 0005 4762 7888