Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Krasnoludek
motyle

O nas

Poznaj historię naszej placówki

Gmina Zgorzelec dołączyła do polskich samorządów, które zdecydowały się na budowę żłobka. Wykorzystując rządowe wsparcie przystąpiła do programu MALUCH+, którego celem było, udzielenie finansowego wsparcia na prowadzenie opieki dla dzieci do lat 3.

Na stronie internetowej można znaleźć informację: „ Program MALUCH + jest spełnieniem potrzeb gminy, ponieważ od kilku lat da się zauważyć więcej zgłoszeń do żłobka niż możliwości lokalowych. Taki żłobek musiał w końcu powstać a łatwiej było wybudować go z dofinansowaniem.” Gmina Zgorzelec na ten cel pozyskała 1 320 000 tys złotych z funduszu Ministerstwa Rodziny i Polityki społecznej, natomiast całość inwestycji to kwota 3 514 708, 81 zł. Na funkcjonowanie żłobka pozyskano także środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego. Projekt zakładał przebudowę części istniejącego od 2013 roku Przedszkola Publicznego „ Krasnoludki” oraz rozbudowę o budynek żłobka. Dzięki temu projektowi w żłobku powstało dodatkowo 60 miejsc dla maluchów.

Dzieci w wieku 2,5-3 lata do swojej dyspozycji uzyskali 2 sale z wydzieloną częścią do odpoczynku, trzecia sala została dostosowana dl dzieci w wieku 1-2 lata do każdej sali przylega toaleta. Placówka mieści się w nowoczesnym budynku, gdzie dzieci znajdują przyjazne i bezpieczne miejsce. Każda sala została także wyposażona w miejsce do zabawy, wypoczynek i spożywanie posiłków, które będą przygotowywane na miejscu w budynku przedszkola „Krasnoludki”. Zaprojektowano także szatnie dla dzieci, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia magazynowe oraz szatnię dla personelu z toaletą i pomieszczeniem socjalnym. W budynku znajdować się będą także pomieszczenia administracyjne – gabinet dyrektora i wicedyrektora, sekretariat, gabinet pielęgniarki z przylegającym gabinetem do prowadzenia terapii polisensorycznej. Wokół budynku znajduje się bezpieczny plac zabaw.