Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Krasnoludek
motyle

Ramowy rozkład dnia

Prezentujemy szczegółowy rozkład dnia pracy żłobka i zajęć naszych podopiecznych.

Ramowy rozkład dnia

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ RODZAJ ZAJĘĆ RODZAJ AKTYWNOŚCI DZIECI
6.00– 8.00 Zajęcia poranne Schodzenie się dzieci. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne spontaniczne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu. Dowolna twórczość dzieci, czytanie literatury dziecięcej, rozmowy z dziećmi, praca indywidualna z dziećmi.
8.30– 9.00 Pora na smaczny posiłek ŚNIADANIE Czynności higieniczne, samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych - wspólne nakrywanie do stołu, posiłek i sprzątanie po posiłku. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy.
9.00 – 9.45 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych Zajęcia z całą grupą prowadzone według miesięcznych planów pracy. Rozbudzanie aktywności poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej.
9.45 – 10.30 Zabawy dowolne dzieci i zabawy na świeżym powietrzu  Podejmowanie inicjatywy dziecka, zabawy indywidualne oraz zabawy grupowe, zbiorowe. Zabawy zespołowe, podporządkowane wspólnemu celowi, z podziałem ról, przywódcą i wykonawcami poszczególnych zadań. Rozwijanie mowy i myślenia, poznawanie pojęć matematycznych, zjawisk przyrodniczych i społecznych.
ok. godz. 10.00 „WITAMINKA” (w przerwie zajęć) Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji,  spacery. Zabawy swobodne i spontaniczne. Spożywanie soków, owoców i warzyw. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania.
10.30 – 11.00 Przygotowanie do obiadu I OBIAD - zupka Zabiegi higieniczno - sanitarne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.
11.00 – 13.30 Cisza poobiednia Przygotowanie do południowego odpoczynku – czynności higieniczne. Drzemka, zajęcia o charakterze  relaksacyjnym, twórczość manualno – plastyczna. Indywidualna praca z dziećmi.
13.30– 14.00 Przygotowanie do obiadu OBIAD II danie Zabiegi higieniczno - sanitarne. Czynności samoobsługowe Wspólny posiłek. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami.
14.00– 16.00 Zajęcia popołudniowe Gry i zabawy dowolne i inspirowane przez opiekuna, twórczość plastyczno – manualna, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, prace porządkowe.
Ok. godz. 14.30 – 15.00 POWIECZOREK (w przerwie zajęć) Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno – sanit. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku.
16.00 – 17.00 Powitanie kochanych rodziców Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne.