Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wieje wiatr i pada deszcz

motyle

ilustrowanie ruchem treści piosenki.

Wieje, wieje, wieje wiatr (wymachy ramion na boki)
Pada, pada, pada deszcz ( uderzamy palcami w powietrzu)
Kropla tu, kropla tam ( pokazujemy wewnętrzną stronę prawej i lewej dłoni)
Raz, dwa, trzy… ( 3 razy klaszczemy)